Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak

Fagbok om integrert behandling av rus og psykiske lidelser:

Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak (2022)

Redaktører: Lars Lien og Tore Willy Lie

Medforfattere: Lars Linderoth, Karl Petter Gjeterud, Grethe Breirem-Sveen, Therese Bekkevold, Kenth Solem, Mads Johansen, Jørgen Bramness, Anne Høye, Torgeir Gilje Lid, Bjørn Stensrud, Jan Aasen, Solveig Klæbo Reitan, Anne Landheim, Sigrun Odden, Hanne Clausen, Anne Kristine Bergem, Ole Petter Askheim, Henning Pettersen, Ruth Marie Donovan, Eva Brekke.

Kan kjøpes her:

Notification